pondělí 3. března 2014

Ovlivnění generovaného WADL

Při buildování REST aplikací, s využitím implementace Jersey, se automaticky generuje i WADL. Tento je možné částečně doplňovat. Nyní ukáži postup přidávání dokumentačních elementů do generovaného WADL.

1) Vytvořím soubor application-doc.xml, tento soubor obsahuje stručný popis aplikace. Příklad:

 <applicationDocs targetNamespace="http://wadl.dev.java.net/2009/02"> 
   <doc title="Post Code" xml:lang="en">Title and high level description</doc> 
 </applicationDocs>

2) Vytvořím soubor application-grammars.xml obsahující umístění vlastních XML schemat. Příklad:
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
 <grammars xmlns="http://wadl.dev.java.net/2009/02"  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xi="http://www.w3.org/1999/XML/xinclude"> 
  <include href="../xsd/schema.xsd" /> 
 </grammars> 

3) Vytvořím potomka třídy WadlGeneratorConfig, v kterém budou uvedeny oba XML soubory vytvořené v předchozích krocích. Navíc je přidán soubor resourcedoc.xml, který bude vygenerován.

 package biz.prodejna.rest 
 import com.sun.jersey.api.wadl.config.WadlGeneratorConfig; 
 import com.sun.jersey.api.wadl.config.WadlGeneratorDescription; 
 import com.sun.jersey.server.wadl.generators.WadlGeneratorApplicationDoc; 
 import com.sun.jersey.server.wadl.generators.WadlGeneratorGrammarsSupport; 
 import com.sun.jersey.server.wadl.generators.resourcedoc.WadlGeneratorResourceDocSupport; 
 import java.util.List; 
 public class MyWadlGeneratorConfig extends WadlGeneratorConfig { 
  @Override 
  public List<WadlGeneratorDescription> configure() { 
   return generator( WadlGeneratorApplicationDoc.class ) 
   .prop( "applicationDocsStream", "application-doc.xml" ) 
   .generator( WadlGeneratorGrammarsSupport.class ) 
   .prop( "grammarsStream", "application-grammars.xml" ) 
   .generator( WadlGeneratorResourceDocSupport.class ) 
   .prop( "resourceDocStream", "resourcedoc.xml" ) 
   .descriptions(); 
  } 
 } 

4) Třídu vytvořenou v předchozím kroku uvedu jako inicializační parametr JerseyServletu ve web.xml

 <servlet> 
   <servlet-name>JerseyServlet</servlet-name> 
   <servlet-class> 
    com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer 
   </servlet-class> 
   <init-param> 
    <param-name>com.sun.jersey.api.json.POJOMappingFeature</param-name> 
    <param-value>true</param-value> 
   </init-param> 
   <init-param> 
    <param-name>com.sun.jersey.config.property.WadlGeneratorConfig</param-name> 
    <param-value>biz.prodejna.rest.MyWadlGeneratorConfig</param-value> 
   </init-param> 
   <load-on-startup>1</load-on-startup> 
 </servlet> 

5) Aby byl vygenerován soubor resourcedoc.xml je třeba do pom.xml přidat maven javadoc plugin s docletem com.sun.jersey.wadl.resourcedoc.ResourceDoclet.

 <plugin> 
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
  <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId> 
  <version>2.9.1</version> 
  <executions> 
    <execution> 
      <goals> 
        <goal>javadoc</goal> 
      </goals> 
      <phase>compile</phase> 
    </execution> 
  </executions> 
  <configuration> 
    <encoding>UTF-8</encoding> 
    <verbose>false</verbose> 
    <show>public</show> 
    <subpackages>biz.prodejna.rest</subpackages> 
    <doclet>com.sun.jersey.wadl.resourcedoc.ResourceDoclet</doclet> 
    <docletPath>${path.separator}${project.build.outputDirectory}</docletPath> 
    <docletArtifacts> 
      <docletArtifact> 
      <groupId>com.sun.jersey.contribs</groupId> 
      <artifactId>wadl-resourcedoc-doclet</artifactId> 
      <version>${jersey-release-version}</version> 
    </docletArtifact> 
    <docletArtifact> 
      <groupId>com.sun.jersey</groupId> 
      <artifactId>jersey-server</artifactId> 
      <version>${jersey-release-version}</version> 
    </docletArtifact> 
    <docletArtifact> 
      <groupId>xerces</groupId> 
      <artifactId>xercesImpl</artifactId> 
      <version>2.6.1</version> 
    </docletArtifact> 
    </docletArtifacts> 
    <!-- the following option is required as a work around for 
    version 2.5 of the javadoc plugin which will be used 
    by a maven version > 2.0.9 --> 
    <useStandardDocletOptions>false</useStandardDocletOptions> 
    <additionalparam>-output ${project.build.outputDirectory}/resourcedoc.xml</additionalparam> 
   </configuration> 
 </plugin> 

6) Aby se generovaly doc elementy i k jednotlivým parametrům je do pom.xml třeba přidat závislost

 <dependency> 
  <groupId>javax.ws.rs</groupId> 
  <artifactId>javax.ws.rs-api</artifactId> 
  <version>2.0</version> 
 </dependency> 

Nyní by celé řešení mělo být funkční. Pokud přijdete na to jak v elementech parametrů generovat atribut required můžete mi o tom dát vědět do diskuze níže. Nebo máte jiný způsob jak co nepřesněji definovat REST API? I o tom se rád dočtu.

Žádné komentáře:

Okomentovat