pátek 15. května 2015

Postup instalace Enterprise Architect ve wine s připojením k projektu v databázi

Následující postup byl odzkoušen na Enterprise Architect verze 10.0.1009 v distribuci lubuntu 14.04 a 14.10 s wine verze 1.6.2

1) Pokud existuje, smazat adresář ~/.wine
2) export NO_AT_BRIDGE=1
3) WINEARCH=win32 winecfg
4) winetricks msxml3 # install MSXML3 support.
5) winetricks msxml4 # install MSXML4 support.
6) winetricks mdac28 # install data access components
7) winecfg
- Knihovny - najít "oledb32" v "Nové nastavení pro knihovnu" - tlačítko "Přidat" - vybrat ji v "Existující nastavení knihoven" - tlačítko "Upravit" - zakliknout "Nativní (Windows)" - tlačítko "OK" - tlačítko "OK"
8) wine  easetupfull1009.exe
9) wine msiexec /i mysql-connector-odbc-5.3.4-win32.msi
10) wine control
poklikat na "Data Sources" - karta "User DSN" - "Add" - "MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver" - "Dokončit"
Data Source Name: ea_repository
TCP/IP Server: IP adresa databáze (někdy tam nejde psát, tak si to napsat do jiného políčka, zkopírovat do schránky Ctrl+X a vložit Ctrl+V)
Port: port databáze (MySQL defaultně 3306)
User: user_databáze
Password: heslo_usera_databáze
Database: jmeno_databáze
tlačítko "Test" a pak "OK", zase "OK" - "Soubor" - "Konec"
11) wine EA.exe (nebo uvést celou cestu k nainstalovanému EA.exe)
12) "Open Project" - "Connect to Server" - "Connection Wizard" - "Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers" - "Next >>" - User data source name: ea_repository (z kroku 10) - "Test Connection" - "OK" - "Open"

Řešení možných problémů:
1) Pokud je EA příliš pomalý mohlo by pomoci nastavení "Tools" - "Options" - "Diagram" - "Appereance" - Renderer: Basic
2) V některých případech nastala chyba projevující se tímto výpisem:
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 fixme:storage:create_storagefile Storage share mode not implemented. 
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 3 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 3 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 3 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 3 out of range 
Problém vyřešila instalace novější (development) verze wine 1.7. Postup je zde.

středa 29. října 2014

SSH tunel skrz http(s) proxy

Popis situace:
PC - pracovní stanice
HTTP Proxy - Proxy server umožňující připojení do internetu. Umožňuje pouze připojování na vzdálené porty 80 a 443 pouze prostřednictvím protokolu HTTP na vybrané webové stránky.
ssh server- počítač umístění v internetu s veřejnou IP adresou na němž je nainstalovaný SSH server.

Cílem je umožnit pracovní stanici připojit se do internetu i způsobem, který proxy neumožňuje (na proxy nepovolené protokoly, webové stránky,...).

Nutné podmínky docílení kýženého stavu:
 • pravidla proxy musí umožňovat přístup na IP adresu či DNS ssh serveru (zde prodejna.biz).
 • ssh server na počítači prodejna.biz musí být možné nainstalovat na portu, který je povolen na HTTP proxy (v tomto případě 80 nebo 443).
K připojení k ssh serveru přes HTTP proxy budeme potřebovat nainstalovat aplikaci corkscrew. Předpokládejme následující:
 • na ssh serveru máme vytvořen účet sshaccount.
 • HTTP proxy běží na httpproxy.cz a portu 8080
 • K HTTP proxy je třeba autentizace, která je uložená v souboru auth
 • SSH server je dostupný na portu 443
 • Na pracovní stanici neběží nic na portu 8080
Obsahem souboru auth je pouze login a heslo oddělené dvojtečkou.
Následující příkaz spustí na lokálním počítači server SOCKS5 na portu 8080 (parametr -D):
ssh -ND 8080 sshaccount@prodejna.biz -o "ProxyCommand corkscrew httpproxy.cz 8080 prodejna.biz 443 auth"

V prohlížeči je pak třeba nastavit proxy takto:

Od této chvíle budou všechny požadavky směrovány SSH tunelem skrz HTTP Proxy na prodejna.biz.
Aby nebylo nutné psát takto dlouhý příkaz můžeme do souboru ~/.ssh/config umístit následující dva řádky:
Host prodejna.biz
ProxyCommand corkscrew httpproxy.cz 8080 prodejna.biz 443 ~/auth

a následně použít zjednodušený příkaz:
ssh -ND 8080 sshaccount@prodejna.biz

Nebo si jednoduše namapovat vzdálený disk k lokálnímu adresáři:
sshfs sshaccount@prodejna.biz: ~/remote
kde adresář ~/remote musí před voláním příkazu již existovat.

pondělí 3. března 2014

Ovlivnění generovaného WADL

Při buildování REST aplikací, s využitím implementace Jersey, se automaticky generuje i WADL. Tento je možné částečně doplňovat. Nyní ukáži postup přidávání dokumentačních elementů do generovaného WADL.

1) Vytvořím soubor application-doc.xml, tento soubor obsahuje stručný popis aplikace. Příklad:

 <applicationDocs targetNamespace="http://wadl.dev.java.net/2009/02"> 
   <doc title="Post Code" xml:lang="en">Title and high level description</doc> 
 </applicationDocs>

2) Vytvořím soubor application-grammars.xml obsahující umístění vlastních XML schemat. Příklad:
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
 <grammars xmlns="http://wadl.dev.java.net/2009/02"  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xi="http://www.w3.org/1999/XML/xinclude"> 
  <include href="../xsd/schema.xsd" /> 
 </grammars> 

3) Vytvořím potomka třídy WadlGeneratorConfig, v kterém budou uvedeny oba XML soubory vytvořené v předchozích krocích. Navíc je přidán soubor resourcedoc.xml, který bude vygenerován.

 package biz.prodejna.rest 
 import com.sun.jersey.api.wadl.config.WadlGeneratorConfig; 
 import com.sun.jersey.api.wadl.config.WadlGeneratorDescription; 
 import com.sun.jersey.server.wadl.generators.WadlGeneratorApplicationDoc; 
 import com.sun.jersey.server.wadl.generators.WadlGeneratorGrammarsSupport; 
 import com.sun.jersey.server.wadl.generators.resourcedoc.WadlGeneratorResourceDocSupport; 
 import java.util.List; 
 public class MyWadlGeneratorConfig extends WadlGeneratorConfig { 
  @Override 
  public List<WadlGeneratorDescription> configure() { 
   return generator( WadlGeneratorApplicationDoc.class ) 
   .prop( "applicationDocsStream", "application-doc.xml" ) 
   .generator( WadlGeneratorGrammarsSupport.class ) 
   .prop( "grammarsStream", "application-grammars.xml" ) 
   .generator( WadlGeneratorResourceDocSupport.class ) 
   .prop( "resourceDocStream", "resourcedoc.xml" ) 
   .descriptions(); 
  } 
 } 

4) Třídu vytvořenou v předchozím kroku uvedu jako inicializační parametr JerseyServletu ve web.xml

 <servlet> 
   <servlet-name>JerseyServlet</servlet-name> 
   <servlet-class> 
    com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer 
   </servlet-class> 
   <init-param> 
    <param-name>com.sun.jersey.api.json.POJOMappingFeature</param-name> 
    <param-value>true</param-value> 
   </init-param> 
   <init-param> 
    <param-name>com.sun.jersey.config.property.WadlGeneratorConfig</param-name> 
    <param-value>biz.prodejna.rest.MyWadlGeneratorConfig</param-value> 
   </init-param> 
   <load-on-startup>1</load-on-startup> 
 </servlet> 

5) Aby byl vygenerován soubor resourcedoc.xml je třeba do pom.xml přidat maven javadoc plugin s docletem com.sun.jersey.wadl.resourcedoc.ResourceDoclet.

 <plugin> 
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
  <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId> 
  <version>2.9.1</version> 
  <executions> 
    <execution> 
      <goals> 
        <goal>javadoc</goal> 
      </goals> 
      <phase>compile</phase> 
    </execution> 
  </executions> 
  <configuration> 
    <encoding>UTF-8</encoding> 
    <verbose>false</verbose> 
    <show>public</show> 
    <subpackages>biz.prodejna.rest</subpackages> 
    <doclet>com.sun.jersey.wadl.resourcedoc.ResourceDoclet</doclet> 
    <docletPath>${path.separator}${project.build.outputDirectory}</docletPath> 
    <docletArtifacts> 
      <docletArtifact> 
      <groupId>com.sun.jersey.contribs</groupId> 
      <artifactId>wadl-resourcedoc-doclet</artifactId> 
      <version>${jersey-release-version}</version> 
    </docletArtifact> 
    <docletArtifact> 
      <groupId>com.sun.jersey</groupId> 
      <artifactId>jersey-server</artifactId> 
      <version>${jersey-release-version}</version> 
    </docletArtifact> 
    <docletArtifact> 
      <groupId>xerces</groupId> 
      <artifactId>xercesImpl</artifactId> 
      <version>2.6.1</version> 
    </docletArtifact> 
    </docletArtifacts> 
    <!-- the following option is required as a work around for 
    version 2.5 of the javadoc plugin which will be used 
    by a maven version > 2.0.9 --> 
    <useStandardDocletOptions>false</useStandardDocletOptions> 
    <additionalparam>-output ${project.build.outputDirectory}/resourcedoc.xml</additionalparam> 
   </configuration> 
 </plugin> 

6) Aby se generovaly doc elementy i k jednotlivým parametrům je do pom.xml třeba přidat závislost

 <dependency> 
  <groupId>javax.ws.rs</groupId> 
  <artifactId>javax.ws.rs-api</artifactId> 
  <version>2.0</version> 
 </dependency> 

Nyní by celé řešení mělo být funkční. Pokud přijdete na to jak v elementech parametrů generovat atribut required můžete mi o tom dát vědět do diskuze níže. Nebo máte jiný způsob jak co nepřesněji definovat REST API? I o tom se rád dočtu.

úterý 4. února 2014

IptabLes a IptabLex

Možná se Vám v procesech objevili dva (třeba i v několika kopiích), které nadměrně zatěžují procesor a jmenují se jak je uvedeno v nadpisu. Možná máte i velký upload (TCP Retransmission) na převážně Čínské IP adresy. Pravděpodobně také máte spuštěný nějaký servletový kontejner.
Problém může nastat pokud na svém počítači hostujete aplikaci využívající Struts 2 verze 2.3.15 nebo starší.
Následující kroky se mi osvědčili při odstranění uvedeného malware:
 1.  Undeploy aplikací využívající uvedenou verzi Struts 2.
 2.  v /boot odstranit všechny soubory .IptabLe* a IpabLe*
 3. v /etc/rc* odstrnit všechny soubory S55IptabLe*
 4. Zkontrolujte jestli nemáte nevítaného hosta: cat /etc/passwd|grep '/bin/bash'
 5. Rebuild a deploy aplikací s nejnovější verzí Struts 2
A takovéto requesty (u mě z adresy 60.190.218.252) onen problém způsobují:

POST /videos.action HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive
redirect:${%23res%3d%23context.get('com.opensymphony.xwork2.dispatcher.HttpServletResponse'),%23res.setCharacterEncoding(%22UTF-8%22),%23a%3d(new%20java.lang.ProcessBuilder(new%20java.lang.String[]{%22killall%22%2C%22%2Fboot%2F.IptabLes%22})).start(),%23b%3d%23a.getInputStream(),%23c%3dnew%20java.io.InputStreamReader(%23b),%23d%3dnew%20java.io.BufferedReader(%23c),%23e%3dnew%20char[20000],%23d.read(%23e),%23res.getWriter().println(%23e),%23res.getWriter().flush(),%23res.getWriter().close()}

středa 5. června 2013

Glassfish 3.1.2.2 bug GRIZZLY-1375 a GRIZZLY-1385

V glassfishi novějším než verze 3.0.1 se objevuje chyba v grizzlym. Ta se projeví, při volání webové služby se zabezpečením, následujícím výpisem do serverového logu:
 WSITPVD0035: Error in Verifying Security in Inbound Message. 
 com.sun.xml.wss.impl.XWSSecurityRuntimeException: WSS1601: Security Requirements not met - Transport binding configured in policy but incoming message was not SSL enabled 
   at com.sun.xml.wss.impl.policy.verifier.MessagePolicyVerifier.verifyPolicy(MessagePolicyVerifier.java:125) 

Chyba je již od grizzlyho verze 1.9.55 vyřešena. Ovšem tato verze zatím není z update centra glassfishe dostupná.
Osvědčil se mi však následující postup s použitím toho času nejnovější verze Glassfish 3.1.2.2:
 1. Stáhnout si grizzly-utils-1.9.57.jar
 2. Stáhnout si grizzly-lzma-1.9.57.jar 
 3. Stažené soubory umístit do adresáře glassfish/modules
 4. Přihlásit se telnetem na localhost 6666. Pokud tuta volba není v GF ještě povolena, lze postupovat podle kapitoly 10.4.1 v tomto dokumentu
 5. Zadat příkaz lb grizzly. Ve výpisu budou řádky podobné těmto:
    224|Resolved   |    1|grizzly-lzma (1.9.50)
   265|Resolved   |    1|grizzly-utils (1.9.50)
 6. postupně zadat příkaz uninstall s parametrem id (první sloupec předchozího výpisu). V tomto případě
  uninstall 224
  uninstall 265
 7. Instalace novějších verzí:
  install file:../../../modules/grizzly-lzma-1.9.57.jar
  install file:../../../modules/grizzly-utils-1.9.57.jar
 8. Nyní je možné odstranit původní soubory bundlů
  rm glassfish/modules/grizzly-lzma.jar
  rm glassfish/modules/grizzly-utils.jar
Díky této opravě je možné narazit na další chybu v GF. Problémem je volání metody javax.xml.ws.WebServiceContext.getUserPrincipal(). Stejná data lze však získat i voláním javax.xml.ws.WebServiceContext.getMessageContext().get("CLIENT_SUBJECT"). Například uživatelské jméno lze získat následovně:
 javax.security.auth.Subject subject = (javax.security.auth.Subject)wsContext.getMessageContext().get("CLIENT_SUBJECT"); 
    Set privateCredentials = subject.getPrivateCredentials(); 
    String userName; 
    for(Object credential : privateCredentials){ 
     if(credential instanceof com.sun.enterprise.security.auth.login.common.PasswordCredential) userName = ((com.sun.enterprise.security.auth.login.common.PasswordCredential)credential).getUser(); 
    } 

Drobný tip k update centru nakonec: Možná se snažíte spustit update center a ten píše hlášku:
 You are running on a 64 bit Linux distribution and the 32 bit Linux 
 compatibility libraries do not appear to be installed. In order to use 
 the Update Center tools you must install the 32 bit compatibility libraries. 
 On Ubuntu (and possibly other Debian based systems) please install the 
 ia32-libs package. On RedHat 4 (and other RPM based systems), you may 
 need to add multiple 'compat' runtime library packages. Please see the 
 Update Center Release Notes for more information 
Pokud jste již ia32-libs nainstalovali a nepřišla žádná změna, pak vězte, že je třeba ještě nainstalovat libjpeg62:i386. Např. příkazem sudo apt-get install libjpeg62:i386

středa 3. dubna 2013

Glassfish JMS broker perzistující zprávy do Sybase ASE

Co budeme potřebovat:
 1. Oracle Glassfish 3.1.2.2 Dále je předpokládáno umístění v ~/glassfish3122
 2. Sybase Adaptive Server Enterprise 15.5
 3. JMS broker (integrovaný v Glassfishi)
 4. JDBC konektor pro Sybase ASE - jConnect 7.0.7
Postup:
1) Ve webové administraci serveru Glassfish otevřeme Configurations->server-config->Java Message Service. JMS Service Type nastavíme na hodnotu LOCAL. Poté v Additional Properties postupně nastavíme následující:
 <property name="imq.persist.store" value="jdbc"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.driver" value="com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.user" value="db_user"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.password" value="db_user_passwd"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.dbVendor" value="sybase"></property> 
   <property name="imq.brokerid" value="testBroker"></property> 
   <property name="imq.autocreate.reaptime" value="1"></property> 
   <property name="imq.instanceconfig.version" value="300"></property> 
   <property name="imq.jmsra.managed" value="true"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.closedburl" value="jdbc:sybase:Tds:IPAddress:port/database"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.opendburl" value="jdbc:sybase:Tds:IPAddress:port/database"></property> 
 Toto je samozřejmě možné zadat i v souboru config/domain.xml příslušné domény.
Pokud se rozhodnete namísto com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver použít com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDataSource nejspíš vás v logu bude čekat tato chyba:
 ERROR [B3000]: Could not open persistent message store: 
 com.sun.messaging.jmq.jmsserver.util.BrokerException: [B3026]: Failed to get connection to jdbc:sybase:Tds:IPAddress:2030/database 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.newConnection(CommDBManager.java:796) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.getNewConnection(CommDBManager.java:757) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.DBConnectionPool.createConnection(DBConnectionPool.java:483) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.DBConnectionPool.<init>(DBConnectionPool.java:352) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.DBConnectionPool.<init>(DBConnectionPool.java:233) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.getDBManager(DBManager.java:184) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.JDBCStore.<init>(JDBCStore.java:112) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) 
   at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) 
   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525) 
   at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) 
   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:169) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Globals.getStore(Globals.java:995) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker._start(Broker.java:955) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.start(Broker.java:456) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.main(Broker.java:2151) 
 Caused by: java.sql.SQLException: JZ0PN: Specified port number of -1 was out of range. Port numbers must meet the following conditions: 0 <= portNumber <= 65535 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.getAllExceptions(SybConnection.java:2780) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.handleSQLE(SybConnection.java:2648) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.tryLogin(SybConnection.java:479) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.handleHAFailover(SybConnection.java:3109) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.<init>(SybConnection.java:328) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver.createConnection(SybDriver.java:681) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver.connect(SybDriver.java:620) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver.connect(SybDriver.java:653) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDataSource.getConnection(SybDataSource.java:320) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.newConnection(CommDBManager.java:782) 
   ... 17 more|#] 
Pokud se budete snažit použít některý ze starších ovladačů od Sybase, například verze 6.0, bude v logu chyba následující:
 Local broker:ERROR [B3000]: Could not open persistent message store: 
 com.sun.messaging.jmq.jmsserver.util.BrokerException: Failed to open persistent store. 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:219) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Globals.getStore(Globals.java:995) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker._start(Broker.java:955) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.start(Broker.java:456) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.main(Broker.java:2151) 
 Caused by: com.sybase.jdbc3.utils.UnimplementedOperationException: The method com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDatabaseMetaData.getSQLStateType() has not been completed and should not be called. 
   at com.sybase.jdbc3.jdbc.ErrorMessage.raiseRuntimeException(ErrorMessage.java:950) 
   at com.sybase.jdbc3.utils.Debug.notImplemented(Debug.java:387) 
   at com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDatabaseMetaData.getSQLStateType(SybDatabaseMetaData.java:2261) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.initDBMetaData(CommDBManager.java:177) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.getDBManager(DBManager.java:185) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.JDBCStore.<init>(JDBCStore.java:112) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) 
   at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) 
   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525) 
   at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) 
   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:169) 
   ... 4 more|#] 

2) Abychom mohli používat JDBC ovladač pro Sybase ASE uvedený v kroku 1, musíme o něm dát JMS brokerovi vědět. To uděláme v souboru ~/glassfish3122/mq/etc/imqenv.conf přidáním řádku s cestou k ovladači: IMQ_DEFAULT_EXT_JARS=~/glassfish3122/glassfish/lib/jconn4-7.0.7.jar V uvedeném umístění samozřejmě musí tento soubor existovat.
Pokud cesta k ovladači nebude uvedena správně, objeví se v logu chyba:
 Local broker: ERROR [B3000]: Could not open persistent message store: 
 com.sun.messaging.jmq.jmsserver.util.BrokerException: [B3024]: Failed to load JDBC driver: com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.initDBDriver(CommDBManager.java:495) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.<init>(DBManager.java:259) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.getDBManager(DBManager.java:182) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.JDBCStore.<init>(JDBCStore.java:112) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) 
   at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) 
   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525) 
   at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) 
   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:169) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Globals.getStore(Globals.java:995) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker._start(Broker.java:955) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.start(Broker.java:456) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.main(Broker.java:2151) 
 Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDriver 
   at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:366) 
   at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355) 
   at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) 
   at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354) 
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:423) 
   at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308) 
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:356) 
   at java.lang.Class.forName0(Native Method) 
   at java.lang.Class.forName(Class.java:186) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.initDBDriver(CommDBManager.java:467) 
   ... 14 more|#] 

3) Jelikož JMS broker nepodporuje Sybase ASE je třeba pro Sybase ASE vytvořit databázové schema. Na konec souboru ~/glassfish3122/glassfish/domains/domain1/imq/instances/imqbroker/props/config.properties je třeba přidat následující položky:
 # Beginning of properties to plug in a Sybase ASE database 
 # 
 # User name used to open database connection. Replace username. 
 #imq.persist.jdbc.sybase.user=<username> 
 # Optional property to specify whether the database requires a password. 
 #imq.persist.jdbc.sybase.needpassword=[true|false] 
 # Vendor specific JDBC driver. 
 imq.persist.jdbc.sybase.driver=com.sybase.jdbc3.jdbc.SybConnectionPoolDataSource 
 # Vendor specific properties. 
 # Vendor specific database url to get a database connection. 
 # Replace hostname, port and sid in imq.persist.jdbc.oracle.property.url. 
 # imq.persist.jdbc.oracle.property.url=jdbc:oracle:thin:@<hostname>:<port>:<sid> 
 imq.persist.jdbc.sybase.property.implicitCachingEnabled=true 
 imq.persist.jdbc.sybase.property.maxStatements=25 
 # Properties to define the tables used by the broker. Do not modify the schema. 
 # Version table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQVER41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    STORE_VERSION INTEGER NOT NULL,\ 
    LOCK_ID VARCHAR(100),\ 
    PRIMARY KEY(STORE_VERSION)) 
 # Configuration change record table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCREC41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    RECORD IMAGE NOT NULL,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(CREATED_TS)) 
 # Broker table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQBKR41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    URL VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    VERSION INTEGER NOT NULL,\ 
    STATE INTEGER NOT NULL,\ 
    TAKEOVER_BROKER VARCHAR(100),\ 
    HEARTBEAT_TS NUMERIC,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 # Store session table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQSES41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID BIGINT NOT NULL,\ 
    BROKER_ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    IS_CURRENT INTEGER NOT NULL,\ 
    CREATED_BY VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    CREATED_TS BIGINT NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQSES41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    BROKER_ID) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQSES41.index.IDX2=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    BROKER_ID, IS_CURRENT) 
 # Destination table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQDST41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    DESTINATION IMAGE NOT NULL,\ 
    IS_LOCAL INTEGER NOT NULL,\ 
    CONNECTION_ID NUMERIC NULL,\ 
    CONNECTED_TS NUMERIC,\ 
    STORE_SESSION_ID NUMERIC,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQDST41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    STORE_SESSION_ID) 
 # Interest (consumer) table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCON41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    CLIENT_ID VARCHAR(1024),\ 
    DURABLE_NAME VARCHAR(1024),\ 
    CONSUMER IMAGE NOT NULL,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 # Interest list (consumer state) table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCONSTATE41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    MESSAGE_ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    CONSUMER_ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    STATE INTEGER,\ 
    TRANSACTION_ID NUMERIC,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(MESSAGE_ID, CONSUMER_ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCONSTATE41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    TRANSACTION_ID) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCONSTATE41.index.IDX2=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    MESSAGE_ID) 
 # Message table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQMSG41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    MESSAGE IMAGE NOT NULL,\ 
    MESSAGE_SIZE NUMERIC,\ 
    STORE_SESSION_ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    DESTINATION_ID VARCHAR(100),\ 
    TRANSACTION_ID NUMERIC,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQMSG41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    STORE_SESSION_ID, DESTINATION_ID) 
 # Property table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQPROP41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    PROPNAME VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    PROPVALUE IMAGE,\ 
    PRIMARY KEY(PROPNAME)) 
 # Transaction table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTXN41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    TYPE INTEGER NOT NULL,\ 
    STATE INTEGER,\ 
    AUTO_ROLLBACK INTEGER NOT NULL,\ 
    XID VARCHAR(256),\ 
    TXN_STATE IMAGE NOT NULL,\ 
    TXN_HOME_BROKER IMAGE,\ 
    TXN_BROKERS IMAGE,\ 
    STORE_SESSION_ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    EXPIRED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    ACCESSED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTXN41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    STORE_SESSION_ID) 
 # JMS Bridge TM LogRecord table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTMLRJMSBG41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    XID VARCHAR(256) NOT NULL,\ 
    LOG_RECORD IMAGE NOT NULL,\ 
    NAME VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    BROKER_ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    UPDATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(XID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTMLRJMSBG41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (BROKER_ID) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTMLRJMSBG41.index.IDX2=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (NAME) 
 # JMS Bridges table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQJMSBG41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    NAME VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    BROKER_ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    UPDATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(NAME)) 
 # End of properties to plug in an Sybase ASE database 
Některé z víše uvedených položek je samozřejmě možné upravit podle vlastních potřeb nebo přidat další.
Kdybychom toto neudělali skončili bychom s touto chybou v logu:
 Local broker: ERROR [B3000]: Could not open persistent message store: 
 com.sun.messaging.jmq.jmsserver.util.BrokerException: Table definition not found for sybase 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.loadTableSchema(CommDBManager.java:1215) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.getDBManager(DBManager.java:183) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.JDBCStore.<init>(JDBCStore.java:112) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) 
   at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) 
   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525) 
   at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) 
   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:169) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Globals.getStore(Globals.java:995) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker._start(Broker.java:955) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.start(Broker.java:456) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.main(Broker.java:2151)|#] 
Více o konfiguraci JMS brokeru je uvedeno zde.
Nyní stačí zapnout Glassfish a zkontrolovat zda se v databázi vytvořili tabulky uvedené ve schematu. Poté je už možné využívat JMS.
V případě zájmu si můžete přečíst více o konfiguraci persistentního uložiště pro Oracle Glassfish Message Queue.
Nastaly problémy, které zde nejsou uvedeny? Podělte se o ně v diskuzi níže.

pátek 16. listopadu 2012

Několik tipů pro MyBatis 3

Ač je uživatelská příručka MyBatis 3 napsaná přehledně, lze se setkat s některými problémy či možnostmi, které jsou v ní uvedeny pouze okrajově nebo vůbec.
 1. Použil jsem připojení k databázi Sybase v které jsem volal proceduru. Na vstupu procedury byl parametr typu int. Mapování v xml vypadalo následovně:
  <select id="getPostOffice" statementType="CALLABLE" parameterType="biz.prodejna.pasport.PostRequest" resultType="java.lang.Integer"> 
    {call search_post (#{psc})} 
  </select>
  psc bylo typu Integer. Mapoval jsem tedy java.lang.Integer z javy na int z databáze. Výsledkem byla následující chyba:
   Cause: java.sql.SQLException: JZ006: Caught IOException: java.io.IOException: JZ0SL: Unsupported SQL type 1111. 
   ; SQL []; JZ006: Caught IOException: java.io.IOException: JZ0SL: Unsupported SQL type 1111.; nested exception is java.sql.SQLException: JZ006: Caught IOException: java.io.IOException: JZ0SL: Unsupported SQL type 1111. 
  
  Řešením je explicitní uvedení databázového typu pomocí jdbcType:
   <select id="getPostOffice" statementType="CALLABLE" parameterType="biz.prodejna.pasport.PostRequest" resultType="java.lang.Integer">  
    {call search_post (#{psc,jdbcType=INTEGER})}  
   </select> 
  

  Pozor na přebytečné mezery. Pokud budou mezery např. kolem znaku "=" nebo za čárkou, vznikne chyba
   org.mybatis.spring.MyBatisSystemException: nested exception is org.apache.ibatis.builder.BuilderException: Improper inline parameter map format. Should be: #{propName,attr1=val1,attr2=val2} 
  

 2. Často se volá procedura/select, jejíž výsledek je třeba namapovat na třídu. Názvy členských proměnných třídy se však vždy neshodují s názvy sloupců jež jsou výstupem z databáze. K tomu účelu je v MyBatis anotace @Results. Zde je ukázka použití, kde místo předchozího mapování v xml je použita anotace v rozhranní mapperu:
   @Select("{call psc_detail_post (#{psc})}") 
    @Results(value = { 
     @Result(property = "psc"), 
     @Result(property = "premisesName", column = "nazev_provozovny"), 
     @Result(property = "municipality", column = "obec"), 
     @Result(property = "municipalityPart", column = "cast_obce"), 
     @Result(property = "street", column = "ulice"), 
     @Result(property = "descriptiveNumber", column = "cislo_popisne"), 
     @Result(property = "descriptiveCharacter", column = "cislo_popisne_znak"), 
     @Result(property = "landmarkNumber", column = "cislo_orientacni"), 
     @Result(property = "landmarkCharacter", column = "cislo_orientacni_znak"), 
     @Result(property = "email"), 
     @Result(property = "phone", column = "telefon")}) 
    biz.prodejna.pasport.PostResponse getDetailPost(Integer psc); 
  

  Zde stojí za povšimnutí parametry psc a email. Jelikož se shodují názvy členských proměnných a výstupních sloupců, není třeba uvádět parametr column.