čtvrtek 31. května 2012

RESTful webová služba 1. díl

 1. Nainstaluji si server glassfish. Ten je možné zdarma získat např. zde. Stačit vám bude ale i Tomcat nebo jiný servletový kontejner.
 2. Vytvořím si v Netbeans novou webovou aplikaci:
 3. V tomto okně je třeba dát Add a následně vybrat nainstalovaný servletový kontejner.
 4. Nyní je třeba nakonfigurovat aplikaci. To je možné dvěma způsoby:

  1.  Prostřednictvím souboru web.xml
  2. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
    <web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
      xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 
    http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd" version="3.0"> 
     <servlet> 
      <servlet-name>JerseyServlet</servlet-name> 
      <servlet-class> 
       com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer 
      </servlet-class> 
      <load-on-startup>1</load-on-startup> 
     </servlet> 
     <servlet-mapping> 
      <servlet-name>JerseyServlet</servlet-name> 
      <url-pattern>/resources/*</url-pattern> 
     </servlet-mapping> 
    </web-app> 
   

  3. Pomocí anotace @ApplicationPath
  4. 1: package biz.prodejna.examples.rest; 
   2:  
   3: import javax.ws.rs.ApplicationPath; 
   4: import javax.ws.rs.core.Application; 
   5:  
   6: @ApplicationPath("resources") 
   7: public class JaxRsConfig extends Application { 
   8: } 
   

 5. A nyní konečně mohu napsat nějakou svoji třídu.
 6. RESTful webovou službu mohu volat jako bezparametrickou nebo s parametry. V druhém případě mám v podstatě 3 možnosti, jak parametry vkládat:
  • Jako součást URL. Příklad: http://localhost:8080/example-rest/resources/names/jmeno/prijmeni
  • Jako parametry metody GET. Příklad: http://localhost:8080/example-rest/resources/names?jmeno=Adam&prijmeni=Oliva
  • V těle HTTP requestu. Zde mohou být parametry naformátovány v libovolném MIME typu.

  V tomto bodě ukáži pouze první případ. Další případy si nechám do některého z dalších dílů.

  1: package biz.prodejna.examples.rest; 
  2:  
  3: import javax.ws.rs.GET; 
  4: import javax.ws.rs.Path; 
  5: import javax.ws.rs.PathParam; 
  6: import javax.ws.rs.Produces; 
  7:  
  8: @Path("names") 
  9: public class Names { 
  10:  
  11:  @GET 
  12:  @Path("{first}/{last}") 
  13:  @Produces("text/plain") 
  14:  public String getFullName( 
  15:    @PathParam("first") String firstName, @PathParam("last") String lastName) { 
  16:   return firstName + " " + lastName; 
  17:  } 
  18: } 
  

  Vysvětlím jednotlivé anotace:
  @Path u třídy udává, pod jakou URL bude služba dostupná.
  @GET definuje, jaká bude použita HTTP metoda.
  @Path u metody definuje, jaké bude pořadí parametrů. Nebo přesněji: jaký tvar bude mít zbytek URL.
  @Produces udává MIME typ v těle HTTP odpovědi.
  @PathParam mapuje parametry metody na části v anotaci @Path

 7. Nyní je už možné aplikaci deployovat na server a zkusit ji zavolat např. z webového prohlížeče: http://localhost:8080/example-rest/resources/names/Adam/Oliva

 8. Proč URL vypadá právě takhle? Vysvětlím:
  example-rest -název aplikace
  resources -definováno ve web.xml nebo anotací @ApplicationPath
  names -definováno anotací třídy @Path
Pokud máte zájem o pokračování tohoto blogu, informujte mě o tom. Co lze očekávat příště:
 • služba vracející odpověď jako xml
 • služba očekávající parametry jako parametry URL
 • tvorba klienta s využitím implementace Jersey.
 • služba očekávající na vstupu XML dokument.