úterý 21. června 2022

Využití propertyExchange v todD

 Toto nefunguje:

 .setProperty("my_queue").jsonpath("path_to_my_queue_name")
 .setProperty("jmsAddress").simple("queue:${exchangeProperty.my_queue}")
 .toD(jms("${exchangeProperty.jmsAddress}").disableReplyTo(true))

Ani toto:

 .setProperty("my_queue").jsonpath("path_to_my_queue_name")
 .toD("jms:queue:${exchangeProperty.my_queue}?disableReplyTo=true")

Ale pouze toto:

 .setProperty("my_queue").jsonpath("path_to_my_queue_name")
 .setProperty("jmsAddress").simple("jms:queue:${exchangeProperty.my_queue}?disableReplyTo=true")
 .toD("${exchangeProperty.jmsAddress}")

Do metody toD lze umisťovat pouze jednoduchý Simple výraz, do metody jms pouze obyčejný String, který nebude vyhodnocován.