čtvrtek 21. října 2010

JavaFX v Ubuntu

Častý problém uživatelů Ubuntu je spouštění, nebo spíše nespouštění JavaFX aplikací. Tento problém velmi často spočívá v instalaci jak OpenJDK, tak i javy od Sunu případně pouze prvního z nich. Ke spuštění JavaFX aplikace se využije OpenJDK a to způsobuje zmíněné problémy. Která java je nainstalovaná lze zjistit příkazem
 sudo update-java-alternatives -l 
Výsledek může vypadat například následovně:
 java-6-openjdk 1061 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk 
 java-6-sun 63 /usr/lib/jvm/java-6-sun 
Řešení spočívá v instalaci Javy od Sunu (pokud ještě nemáte) a změně Java alternativy. Změna alternativy se provede následovně:
 sudo update-java-alternatives -s java-6-sun 
Pokud si budete později přát změnu na OpenJDK lze použít opět
 sudo update-java-alternatives -s java-6-openjdk 
Pokud si nyní chcete v prohlížeči spustit JavaFX nezapomeňte ho předtím restartovat.

neděle 6. června 2010

Canon PIXMA MP640 v Ubuntu 10.04 64-bit

Jednou ze slabin linuxových distribucí jsou ovladače. Tuto nespočetněkrát vyslovenou pravdu jsem si byl opět nucen ověřit při instalaci výše uvedeného zařízení. První část instalace spočívala v nainstalování tiskárny. Canon bohužel uvolnil ovladače tiskárny pouze pro 32 bitovou verzi a tudíž je postup lehce krkolomný. V tomto mi nejvíce pomohl Yellabelly's Blog podle kterého se dá tiskárna nainstalovat. Dokonce tam je i návod k instalaci scanneru, který je také funkční. To mi ovšem nestačilo, poněvadž na skenování není scangearmp tolik komfortní jako oblíbený XSane. V Ubuntu verze 10.04 je SANE stařičké verze 1.0.14 (v době psaní tohoto textíku je aktuální verzí 1.0.21) a ta neumí pracovat s deklarovaným zařízením. Binární balíčky na stránkách SANE nejsou a tak je třeba si stáhnout zdrojové kódy poslední verze (složka sane-beckends), rozzipovat a zkompilovat. Pokud je zařízení připojeno k USB portu, je třeba mít před kompilací ještě nainstalovaný balíček libusb-devel případně libusb-dev aby bylo zařízení k nalezení. Po obvyklém trojpříkazu ./configure - make - make install lze ověřit funkčnost příkazem sudo sane-find-scanner (nezapomeňte mít přitom zařízení zapnuté ;-)) Nyní můžeme nainstalovat XSane.Poslední verze XSane je vydaná již delší čas a tak se jí podařilo dostat i do balíčkovače poslední verze Ubuntu.

středa 19. května 2010

Spouštění serveru glassfish při startu ubuntu.

V oblíbeném editoru (zde gedit) vytvořit soubor jménem /etc/init.d/glassfish
 sudo gedit /etc/init.d/glassfish 

Do souboru vložíme následující text:
 #! /bin/sh 
 GLASSFISHPATH=/opt/glassfishv3/bin 
 case "$1" in 
 start) 
 echo "starting glassfish from $GLASSFISHPATH" 
 sudo -u glassfish $GLASSFISHPATH/asadmin start-domain domain1 
 ;; 
 restart) 
 $0 stop 
 $0 start 
 ;; 
 stop) 
 echo "stopping glassfish from $GLASSFISHPATH" 
 sudo -u glassfish $GLASSFISHPATH/asadmin stop-domain domain1 
 ;; 
 *) 
 echo $"usage: $0 {start|stop|restart}" 
 exit 3 
 ;; 
 esac 
 : 

Uživatele glassfish je třeba v obou případech (-u glassfish) změnit podle vlastních potřeb na existujícího uživatele pod jehož právy se bude glassfish spouštět. Také je třeba upravit druhý řádek podle toho, kde je glassfish nainstalovaný.
Soubor uložit, editor zavřít a nyní je třeba změnit uživatelská práva souboru:
 sudo chmod a+x /etc/init.d/glassfish 

Nyní nainstalovat na všechny úrovně běhu:
 sudo update-rc.d glassfish defaults 

Hotovo. Po restartování počítače by se již měl glassfish spouštět sám.