pátek 15. května 2015

Postup instalace Enterprise Architect ve wine s připojením k projektu v databázi

Následující postup byl odzkoušen na Enterprise Architect verze 10.0.1009 v distribuci lubuntu 14.04 a 14.10 s wine verze 1.6.2

1) Pokud existuje, smazat adresář ~/.wine
2) export NO_AT_BRIDGE=1
3) WINEARCH=win32 winecfg
4) winetricks msxml3 # install MSXML3 support.
5) winetricks msxml4 # install MSXML4 support.
6) winetricks mdac28 # install data access components
7) winecfg
- Knihovny - najít "oledb32" v "Nové nastavení pro knihovnu" - tlačítko "Přidat" - vybrat ji v "Existující nastavení knihoven" - tlačítko "Upravit" - zakliknout "Nativní (Windows)" - tlačítko "OK" - tlačítko "OK"
8) wine  easetupfull1009.exe
9) wine msiexec /i mysql-connector-odbc-5.3.4-win32.msi
10) wine control
poklikat na "Data Sources" - karta "User DSN" - "Add" - "MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver" - "Dokončit"
Data Source Name: ea_repository
TCP/IP Server: IP adresa databáze (někdy tam nejde psát, tak si to napsat do jiného políčka, zkopírovat do schránky Ctrl+X a vložit Ctrl+V)
Port: port databáze (MySQL defaultně 3306)
User: user_databáze
Password: heslo_usera_databáze
Database: jmeno_databáze
tlačítko "Test" a pak "OK", zase "OK" - "Soubor" - "Konec"
11) wine EA.exe (nebo uvést celou cestu k nainstalovanému EA.exe)
12) "Open Project" - "Connect to Server" - "Connection Wizard" - "Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers" - "Next >>" - User data source name: ea_repository (z kroku 10) - "Test Connection" - "OK" - "Open"

Řešení možných problémů:
1) Pokud je EA příliš pomalý mohlo by pomoci nastavení "Tools" - "Options" - "Diagram" - "Appereance" - Renderer: Basic
2) V některých případech nastala chyba projevující se tímto výpisem:
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 fixme:storage:create_storagefile Storage share mode not implemented. 
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 3 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 3 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 3 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 1 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 2 out of range 
 err:msidb:get_tablecolumns column 3 out of range 
Problém vyřešila instalace novější (development) verze wine 1.7. Postup je zde.