středa 3. dubna 2013

Glassfish JMS broker perzistující zprávy do Sybase ASE

Co budeme potřebovat:
 1. Oracle Glassfish 3.1.2.2 Dále je předpokládáno umístění v ~/glassfish3122
 2. Sybase Adaptive Server Enterprise 15.5
 3. JMS broker (integrovaný v Glassfishi)
 4. JDBC konektor pro Sybase ASE - jConnect 7.0.7
Postup:
1) Ve webové administraci serveru Glassfish otevřeme Configurations->server-config->Java Message Service. JMS Service Type nastavíme na hodnotu LOCAL. Poté v Additional Properties postupně nastavíme následující:
 <property name="imq.persist.store" value="jdbc"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.driver" value="com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.user" value="db_user"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.password" value="db_user_passwd"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.dbVendor" value="sybase"></property> 
   <property name="imq.brokerid" value="testBroker"></property> 
   <property name="imq.autocreate.reaptime" value="1"></property> 
   <property name="imq.instanceconfig.version" value="300"></property> 
   <property name="imq.jmsra.managed" value="true"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.closedburl" value="jdbc:sybase:Tds:IPAddress:port/database"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.opendburl" value="jdbc:sybase:Tds:IPAddress:port/database"></property> 
 Toto je samozřejmě možné zadat i v souboru config/domain.xml příslušné domény.
Pokud se rozhodnete namísto com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver použít com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDataSource nejspíš vás v logu bude čekat tato chyba:
 ERROR [B3000]: Could not open persistent message store: 
 com.sun.messaging.jmq.jmsserver.util.BrokerException: [B3026]: Failed to get connection to jdbc:sybase:Tds:IPAddress:2030/database 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.newConnection(CommDBManager.java:796) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.getNewConnection(CommDBManager.java:757) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.DBConnectionPool.createConnection(DBConnectionPool.java:483) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.DBConnectionPool.<init>(DBConnectionPool.java:352) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.DBConnectionPool.<init>(DBConnectionPool.java:233) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.getDBManager(DBManager.java:184) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.JDBCStore.<init>(JDBCStore.java:112) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) 
   at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) 
   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525) 
   at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) 
   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:169) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Globals.getStore(Globals.java:995) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker._start(Broker.java:955) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.start(Broker.java:456) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.main(Broker.java:2151) 
 Caused by: java.sql.SQLException: JZ0PN: Specified port number of -1 was out of range. Port numbers must meet the following conditions: 0 <= portNumber <= 65535 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.getAllExceptions(SybConnection.java:2780) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.handleSQLE(SybConnection.java:2648) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.tryLogin(SybConnection.java:479) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.handleHAFailover(SybConnection.java:3109) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.<init>(SybConnection.java:328) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver.createConnection(SybDriver.java:681) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver.connect(SybDriver.java:620) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver.connect(SybDriver.java:653) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDataSource.getConnection(SybDataSource.java:320) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.newConnection(CommDBManager.java:782) 
   ... 17 more|#] 
Pokud se budete snažit použít některý ze starších ovladačů od Sybase, například verze 6.0, bude v logu chyba následující:
 Local broker:ERROR [B3000]: Could not open persistent message store: 
 com.sun.messaging.jmq.jmsserver.util.BrokerException: Failed to open persistent store. 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:219) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Globals.getStore(Globals.java:995) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker._start(Broker.java:955) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.start(Broker.java:456) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.main(Broker.java:2151) 
 Caused by: com.sybase.jdbc3.utils.UnimplementedOperationException: The method com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDatabaseMetaData.getSQLStateType() has not been completed and should not be called. 
   at com.sybase.jdbc3.jdbc.ErrorMessage.raiseRuntimeException(ErrorMessage.java:950) 
   at com.sybase.jdbc3.utils.Debug.notImplemented(Debug.java:387) 
   at com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDatabaseMetaData.getSQLStateType(SybDatabaseMetaData.java:2261) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.initDBMetaData(CommDBManager.java:177) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.getDBManager(DBManager.java:185) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.JDBCStore.<init>(JDBCStore.java:112) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) 
   at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) 
   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525) 
   at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) 
   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:169) 
   ... 4 more|#] 

2) Abychom mohli používat JDBC ovladač pro Sybase ASE uvedený v kroku 1, musíme o něm dát JMS brokerovi vědět. To uděláme v souboru ~/glassfish3122/mq/etc/imqenv.conf přidáním řádku s cestou k ovladači: IMQ_DEFAULT_EXT_JARS=~/glassfish3122/glassfish/lib/jconn4-7.0.7.jar V uvedeném umístění samozřejmě musí tento soubor existovat.
Pokud cesta k ovladači nebude uvedena správně, objeví se v logu chyba:
 Local broker: ERROR [B3000]: Could not open persistent message store: 
 com.sun.messaging.jmq.jmsserver.util.BrokerException: [B3024]: Failed to load JDBC driver: com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.initDBDriver(CommDBManager.java:495) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.<init>(DBManager.java:259) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.getDBManager(DBManager.java:182) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.JDBCStore.<init>(JDBCStore.java:112) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) 
   at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) 
   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525) 
   at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) 
   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:169) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Globals.getStore(Globals.java:995) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker._start(Broker.java:955) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.start(Broker.java:456) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.main(Broker.java:2151) 
 Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDriver 
   at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:366) 
   at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355) 
   at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) 
   at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354) 
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:423) 
   at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308) 
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:356) 
   at java.lang.Class.forName0(Native Method) 
   at java.lang.Class.forName(Class.java:186) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.initDBDriver(CommDBManager.java:467) 
   ... 14 more|#] 

3) Jelikož JMS broker nepodporuje Sybase ASE je třeba pro Sybase ASE vytvořit databázové schema. Na konec souboru ~/glassfish3122/glassfish/domains/domain1/imq/instances/imqbroker/props/config.properties je třeba přidat následující položky:
 # Beginning of properties to plug in a Sybase ASE database 
 # 
 # User name used to open database connection. Replace username. 
 #imq.persist.jdbc.sybase.user=<username> 
 # Optional property to specify whether the database requires a password. 
 #imq.persist.jdbc.sybase.needpassword=[true|false] 
 # Vendor specific JDBC driver. 
 imq.persist.jdbc.sybase.driver=com.sybase.jdbc3.jdbc.SybConnectionPoolDataSource 
 # Vendor specific properties. 
 # Vendor specific database url to get a database connection. 
 # Replace hostname, port and sid in imq.persist.jdbc.oracle.property.url. 
 # imq.persist.jdbc.oracle.property.url=jdbc:oracle:thin:@<hostname>:<port>:<sid> 
 imq.persist.jdbc.sybase.property.implicitCachingEnabled=true 
 imq.persist.jdbc.sybase.property.maxStatements=25 
 # Properties to define the tables used by the broker. Do not modify the schema. 
 # Version table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQVER41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    STORE_VERSION INTEGER NOT NULL,\ 
    LOCK_ID VARCHAR(100),\ 
    PRIMARY KEY(STORE_VERSION)) 
 # Configuration change record table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCREC41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    RECORD IMAGE NOT NULL,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(CREATED_TS)) 
 # Broker table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQBKR41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    URL VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    VERSION INTEGER NOT NULL,\ 
    STATE INTEGER NOT NULL,\ 
    TAKEOVER_BROKER VARCHAR(100),\ 
    HEARTBEAT_TS NUMERIC,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 # Store session table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQSES41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID BIGINT NOT NULL,\ 
    BROKER_ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    IS_CURRENT INTEGER NOT NULL,\ 
    CREATED_BY VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    CREATED_TS BIGINT NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQSES41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    BROKER_ID) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQSES41.index.IDX2=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    BROKER_ID, IS_CURRENT) 
 # Destination table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQDST41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    DESTINATION IMAGE NOT NULL,\ 
    IS_LOCAL INTEGER NOT NULL,\ 
    CONNECTION_ID NUMERIC NULL,\ 
    CONNECTED_TS NUMERIC,\ 
    STORE_SESSION_ID NUMERIC,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQDST41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    STORE_SESSION_ID) 
 # Interest (consumer) table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCON41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    CLIENT_ID VARCHAR(1024),\ 
    DURABLE_NAME VARCHAR(1024),\ 
    CONSUMER IMAGE NOT NULL,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 # Interest list (consumer state) table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCONSTATE41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    MESSAGE_ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    CONSUMER_ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    STATE INTEGER,\ 
    TRANSACTION_ID NUMERIC,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(MESSAGE_ID, CONSUMER_ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCONSTATE41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    TRANSACTION_ID) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCONSTATE41.index.IDX2=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    MESSAGE_ID) 
 # Message table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQMSG41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    MESSAGE IMAGE NOT NULL,\ 
    MESSAGE_SIZE NUMERIC,\ 
    STORE_SESSION_ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    DESTINATION_ID VARCHAR(100),\ 
    TRANSACTION_ID NUMERIC,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQMSG41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    STORE_SESSION_ID, DESTINATION_ID) 
 # Property table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQPROP41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    PROPNAME VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    PROPVALUE IMAGE,\ 
    PRIMARY KEY(PROPNAME)) 
 # Transaction table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTXN41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    TYPE INTEGER NOT NULL,\ 
    STATE INTEGER,\ 
    AUTO_ROLLBACK INTEGER NOT NULL,\ 
    XID VARCHAR(256),\ 
    TXN_STATE IMAGE NOT NULL,\ 
    TXN_HOME_BROKER IMAGE,\ 
    TXN_BROKERS IMAGE,\ 
    STORE_SESSION_ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    EXPIRED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    ACCESSED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTXN41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    STORE_SESSION_ID) 
 # JMS Bridge TM LogRecord table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTMLRJMSBG41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    XID VARCHAR(256) NOT NULL,\ 
    LOG_RECORD IMAGE NOT NULL,\ 
    NAME VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    BROKER_ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    UPDATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(XID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTMLRJMSBG41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (BROKER_ID) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTMLRJMSBG41.index.IDX2=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (NAME) 
 # JMS Bridges table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQJMSBG41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    NAME VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    BROKER_ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    UPDATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(NAME)) 
 # End of properties to plug in an Sybase ASE database 
Některé z víše uvedených položek je samozřejmě možné upravit podle vlastních potřeb nebo přidat další.
Kdybychom toto neudělali skončili bychom s touto chybou v logu:
 Local broker: ERROR [B3000]: Could not open persistent message store: 
 com.sun.messaging.jmq.jmsserver.util.BrokerException: Table definition not found for sybase 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.loadTableSchema(CommDBManager.java:1215) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.getDBManager(DBManager.java:183) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.JDBCStore.<init>(JDBCStore.java:112) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) 
   at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) 
   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525) 
   at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) 
   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:169) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Globals.getStore(Globals.java:995) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker._start(Broker.java:955) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.start(Broker.java:456) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.main(Broker.java:2151)|#] 
Více o konfiguraci JMS brokeru je uvedeno zde.
Nyní stačí zapnout Glassfish a zkontrolovat zda se v databázi vytvořili tabulky uvedené ve schematu. Poté je už možné využívat JMS.
V případě zájmu si můžete přečíst více o konfiguraci persistentního uložiště pro Oracle Glassfish Message Queue.
Nastaly problémy, které zde nejsou uvedeny? Podělte se o ně v diskuzi níže.