středa 5. června 2013

Glassfish 3.1.2.2 bug GRIZZLY-1375 a GRIZZLY-1385

V glassfishi novějším než verze 3.0.1 se objevuje chyba v grizzlym. Ta se projeví, při volání webové služby se zabezpečením, následujícím výpisem do serverového logu:
 WSITPVD0035: Error in Verifying Security in Inbound Message. 
 com.sun.xml.wss.impl.XWSSecurityRuntimeException: WSS1601: Security Requirements not met - Transport binding configured in policy but incoming message was not SSL enabled 
   at com.sun.xml.wss.impl.policy.verifier.MessagePolicyVerifier.verifyPolicy(MessagePolicyVerifier.java:125) 

Chyba je již od grizzlyho verze 1.9.55 vyřešena. Ovšem tato verze zatím není z update centra glassfishe dostupná.
Osvědčil se mi však následující postup s použitím toho času nejnovější verze Glassfish 3.1.2.2:
 1. Stáhnout si grizzly-utils-1.9.57.jar
 2. Stáhnout si grizzly-lzma-1.9.57.jar 
 3. Stažené soubory umístit do adresáře glassfish/modules
 4. Přihlásit se telnetem na localhost 6666. Pokud tuta volba není v GF ještě povolena, lze postupovat podle kapitoly 10.4.1 v tomto dokumentu
 5. Zadat příkaz lb grizzly. Ve výpisu budou řádky podobné těmto:
    224|Resolved   |    1|grizzly-lzma (1.9.50)
   265|Resolved   |    1|grizzly-utils (1.9.50)
 6. postupně zadat příkaz uninstall s parametrem id (první sloupec předchozího výpisu). V tomto případě
  uninstall 224
  uninstall 265
 7. Instalace novějších verzí:
  install file:../../../modules/grizzly-lzma-1.9.57.jar
  install file:../../../modules/grizzly-utils-1.9.57.jar
 8. Nyní je možné odstranit původní soubory bundlů
  rm glassfish/modules/grizzly-lzma.jar
  rm glassfish/modules/grizzly-utils.jar
Díky této opravě je možné narazit na další chybu v GF. Problémem je volání metody javax.xml.ws.WebServiceContext.getUserPrincipal(). Stejná data lze však získat i voláním javax.xml.ws.WebServiceContext.getMessageContext().get("CLIENT_SUBJECT"). Například uživatelské jméno lze získat následovně:
 javax.security.auth.Subject subject = (javax.security.auth.Subject)wsContext.getMessageContext().get("CLIENT_SUBJECT"); 
    Set privateCredentials = subject.getPrivateCredentials(); 
    String userName; 
    for(Object credential : privateCredentials){ 
     if(credential instanceof com.sun.enterprise.security.auth.login.common.PasswordCredential) userName = ((com.sun.enterprise.security.auth.login.common.PasswordCredential)credential).getUser(); 
    } 

Drobný tip k update centru nakonec: Možná se snažíte spustit update center a ten píše hlášku:
 You are running on a 64 bit Linux distribution and the 32 bit Linux 
 compatibility libraries do not appear to be installed. In order to use 
 the Update Center tools you must install the 32 bit compatibility libraries. 
 On Ubuntu (and possibly other Debian based systems) please install the 
 ia32-libs package. On RedHat 4 (and other RPM based systems), you may 
 need to add multiple 'compat' runtime library packages. Please see the 
 Update Center Release Notes for more information 
Pokud jste již ia32-libs nainstalovali a nepřišla žádná změna, pak vězte, že je třeba ještě nainstalovat libjpeg62:i386. Např. příkazem sudo apt-get install libjpeg62:i386

středa 3. dubna 2013

Glassfish JMS broker perzistující zprávy do Sybase ASE

Co budeme potřebovat:
 1. Oracle Glassfish 3.1.2.2 Dále je předpokládáno umístění v ~/glassfish3122
 2. Sybase Adaptive Server Enterprise 15.5
 3. JMS broker (integrovaný v Glassfishi)
 4. JDBC konektor pro Sybase ASE - jConnect 7.0.7
Postup:
1) Ve webové administraci serveru Glassfish otevřeme Configurations->server-config->Java Message Service. JMS Service Type nastavíme na hodnotu LOCAL. Poté v Additional Properties postupně nastavíme následující:
 <property name="imq.persist.store" value="jdbc"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.driver" value="com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.user" value="db_user"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.password" value="db_user_passwd"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.dbVendor" value="sybase"></property> 
   <property name="imq.brokerid" value="testBroker"></property> 
   <property name="imq.autocreate.reaptime" value="1"></property> 
   <property name="imq.instanceconfig.version" value="300"></property> 
   <property name="imq.jmsra.managed" value="true"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.closedburl" value="jdbc:sybase:Tds:IPAddress:port/database"></property> 
   <property name="imq.persist.jdbc.sybase.opendburl" value="jdbc:sybase:Tds:IPAddress:port/database"></property> 
 Toto je samozřejmě možné zadat i v souboru config/domain.xml příslušné domény.
Pokud se rozhodnete namísto com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver použít com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDataSource nejspíš vás v logu bude čekat tato chyba:
 ERROR [B3000]: Could not open persistent message store: 
 com.sun.messaging.jmq.jmsserver.util.BrokerException: [B3026]: Failed to get connection to jdbc:sybase:Tds:IPAddress:2030/database 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.newConnection(CommDBManager.java:796) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.getNewConnection(CommDBManager.java:757) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.DBConnectionPool.createConnection(DBConnectionPool.java:483) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.DBConnectionPool.<init>(DBConnectionPool.java:352) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.DBConnectionPool.<init>(DBConnectionPool.java:233) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.getDBManager(DBManager.java:184) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.JDBCStore.<init>(JDBCStore.java:112) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) 
   at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) 
   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525) 
   at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) 
   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:169) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Globals.getStore(Globals.java:995) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker._start(Broker.java:955) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.start(Broker.java:456) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.main(Broker.java:2151) 
 Caused by: java.sql.SQLException: JZ0PN: Specified port number of -1 was out of range. Port numbers must meet the following conditions: 0 <= portNumber <= 65535 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.getAllExceptions(SybConnection.java:2780) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.handleSQLE(SybConnection.java:2648) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.tryLogin(SybConnection.java:479) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.handleHAFailover(SybConnection.java:3109) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybConnection.<init>(SybConnection.java:328) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver.createConnection(SybDriver.java:681) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver.connect(SybDriver.java:620) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver.connect(SybDriver.java:653) 
   at com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDataSource.getConnection(SybDataSource.java:320) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.newConnection(CommDBManager.java:782) 
   ... 17 more|#] 
Pokud se budete snažit použít některý ze starších ovladačů od Sybase, například verze 6.0, bude v logu chyba následující:
 Local broker:ERROR [B3000]: Could not open persistent message store: 
 com.sun.messaging.jmq.jmsserver.util.BrokerException: Failed to open persistent store. 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:219) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Globals.getStore(Globals.java:995) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker._start(Broker.java:955) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.start(Broker.java:456) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.main(Broker.java:2151) 
 Caused by: com.sybase.jdbc3.utils.UnimplementedOperationException: The method com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDatabaseMetaData.getSQLStateType() has not been completed and should not be called. 
   at com.sybase.jdbc3.jdbc.ErrorMessage.raiseRuntimeException(ErrorMessage.java:950) 
   at com.sybase.jdbc3.utils.Debug.notImplemented(Debug.java:387) 
   at com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDatabaseMetaData.getSQLStateType(SybDatabaseMetaData.java:2261) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.initDBMetaData(CommDBManager.java:177) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.getDBManager(DBManager.java:185) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.JDBCStore.<init>(JDBCStore.java:112) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) 
   at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) 
   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525) 
   at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) 
   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:169) 
   ... 4 more|#] 

2) Abychom mohli používat JDBC ovladač pro Sybase ASE uvedený v kroku 1, musíme o něm dát JMS brokerovi vědět. To uděláme v souboru ~/glassfish3122/mq/etc/imqenv.conf přidáním řádku s cestou k ovladači: IMQ_DEFAULT_EXT_JARS=~/glassfish3122/glassfish/lib/jconn4-7.0.7.jar V uvedeném umístění samozřejmě musí tento soubor existovat.
Pokud cesta k ovladači nebude uvedena správně, objeví se v logu chyba:
 Local broker: ERROR [B3000]: Could not open persistent message store: 
 com.sun.messaging.jmq.jmsserver.util.BrokerException: [B3024]: Failed to load JDBC driver: com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.initDBDriver(CommDBManager.java:495) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.<init>(DBManager.java:259) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.getDBManager(DBManager.java:182) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.JDBCStore.<init>(JDBCStore.java:112) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) 
   at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) 
   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525) 
   at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) 
   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:169) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Globals.getStore(Globals.java:995) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker._start(Broker.java:955) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.start(Broker.java:456) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.main(Broker.java:2151) 
 Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDriver 
   at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:366) 
   at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355) 
   at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) 
   at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354) 
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:423) 
   at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308) 
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:356) 
   at java.lang.Class.forName0(Native Method) 
   at java.lang.Class.forName(Class.java:186) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.initDBDriver(CommDBManager.java:467) 
   ... 14 more|#] 

3) Jelikož JMS broker nepodporuje Sybase ASE je třeba pro Sybase ASE vytvořit databázové schema. Na konec souboru ~/glassfish3122/glassfish/domains/domain1/imq/instances/imqbroker/props/config.properties je třeba přidat následující položky:
 # Beginning of properties to plug in a Sybase ASE database 
 # 
 # User name used to open database connection. Replace username. 
 #imq.persist.jdbc.sybase.user=<username> 
 # Optional property to specify whether the database requires a password. 
 #imq.persist.jdbc.sybase.needpassword=[true|false] 
 # Vendor specific JDBC driver. 
 imq.persist.jdbc.sybase.driver=com.sybase.jdbc3.jdbc.SybConnectionPoolDataSource 
 # Vendor specific properties. 
 # Vendor specific database url to get a database connection. 
 # Replace hostname, port and sid in imq.persist.jdbc.oracle.property.url. 
 # imq.persist.jdbc.oracle.property.url=jdbc:oracle:thin:@<hostname>:<port>:<sid> 
 imq.persist.jdbc.sybase.property.implicitCachingEnabled=true 
 imq.persist.jdbc.sybase.property.maxStatements=25 
 # Properties to define the tables used by the broker. Do not modify the schema. 
 # Version table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQVER41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    STORE_VERSION INTEGER NOT NULL,\ 
    LOCK_ID VARCHAR(100),\ 
    PRIMARY KEY(STORE_VERSION)) 
 # Configuration change record table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCREC41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    RECORD IMAGE NOT NULL,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(CREATED_TS)) 
 # Broker table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQBKR41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    URL VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    VERSION INTEGER NOT NULL,\ 
    STATE INTEGER NOT NULL,\ 
    TAKEOVER_BROKER VARCHAR(100),\ 
    HEARTBEAT_TS NUMERIC,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 # Store session table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQSES41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID BIGINT NOT NULL,\ 
    BROKER_ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    IS_CURRENT INTEGER NOT NULL,\ 
    CREATED_BY VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    CREATED_TS BIGINT NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQSES41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    BROKER_ID) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQSES41.index.IDX2=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    BROKER_ID, IS_CURRENT) 
 # Destination table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQDST41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    DESTINATION IMAGE NOT NULL,\ 
    IS_LOCAL INTEGER NOT NULL,\ 
    CONNECTION_ID NUMERIC NULL,\ 
    CONNECTED_TS NUMERIC,\ 
    STORE_SESSION_ID NUMERIC,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQDST41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    STORE_SESSION_ID) 
 # Interest (consumer) table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCON41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    CLIENT_ID VARCHAR(1024),\ 
    DURABLE_NAME VARCHAR(1024),\ 
    CONSUMER IMAGE NOT NULL,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 # Interest list (consumer state) table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCONSTATE41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    MESSAGE_ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    CONSUMER_ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    STATE INTEGER,\ 
    TRANSACTION_ID NUMERIC,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(MESSAGE_ID, CONSUMER_ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCONSTATE41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    TRANSACTION_ID) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQCONSTATE41.index.IDX2=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    MESSAGE_ID) 
 # Message table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQMSG41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    MESSAGE IMAGE NOT NULL,\ 
    MESSAGE_SIZE NUMERIC,\ 
    STORE_SESSION_ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    DESTINATION_ID VARCHAR(100),\ 
    TRANSACTION_ID NUMERIC,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQMSG41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    STORE_SESSION_ID, DESTINATION_ID) 
 # Property table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQPROP41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    PROPNAME VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    PROPVALUE IMAGE,\ 
    PRIMARY KEY(PROPNAME)) 
 # Transaction table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTXN41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    TYPE INTEGER NOT NULL,\ 
    STATE INTEGER,\ 
    AUTO_ROLLBACK INTEGER NOT NULL,\ 
    XID VARCHAR(256),\ 
    TXN_STATE IMAGE NOT NULL,\ 
    TXN_HOME_BROKER IMAGE,\ 
    TXN_BROKERS IMAGE,\ 
    STORE_SESSION_ID NUMERIC NOT NULL,\ 
    EXPIRED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    ACCESSED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(ID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTXN41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (\ 
    STORE_SESSION_ID) 
 # JMS Bridge TM LogRecord table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTMLRJMSBG41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    XID VARCHAR(256) NOT NULL,\ 
    LOG_RECORD IMAGE NOT NULL,\ 
    NAME VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    BROKER_ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    UPDATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(XID)) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTMLRJMSBG41.index.IDX1=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (BROKER_ID) 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQTMLRJMSBG41.index.IDX2=\ 
   CREATE INDEX ${index} ON ${name} (NAME) 
 # JMS Bridges table 
 imq.persist.jdbc.sybase.table.MQJMSBG41=\ 
   CREATE TABLE ${name} (\ 
    NAME VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    BROKER_ID VARCHAR(100) NOT NULL,\ 
    CREATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    UPDATED_TS NUMERIC NOT NULL,\ 
    PRIMARY KEY(NAME)) 
 # End of properties to plug in an Sybase ASE database 
Některé z víše uvedených položek je samozřejmě možné upravit podle vlastních potřeb nebo přidat další.
Kdybychom toto neudělali skončili bychom s touto chybou v logu:
 Local broker: ERROR [B3000]: Could not open persistent message store: 
 com.sun.messaging.jmq.jmsserver.util.BrokerException: Table definition not found for sybase 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.comm.CommDBManager.loadTableSchema(CommDBManager.java:1215) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.DBManager.getDBManager(DBManager.java:183) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.jdbc.JDBCStore.<init>(JDBCStore.java:112) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) 
   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) 
   at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) 
   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525) 
   at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) 
   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.persist.StoreManager.getStore(StoreManager.java:169) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Globals.getStore(Globals.java:995) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker._start(Broker.java:955) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.start(Broker.java:456) 
   at com.sun.messaging.jmq.jmsserver.Broker.main(Broker.java:2151)|#] 
Více o konfiguraci JMS brokeru je uvedeno zde.
Nyní stačí zapnout Glassfish a zkontrolovat zda se v databázi vytvořili tabulky uvedené ve schematu. Poté je už možné využívat JMS.
V případě zájmu si můžete přečíst více o konfiguraci persistentního uložiště pro Oracle Glassfish Message Queue.
Nastaly problémy, které zde nejsou uvedeny? Podělte se o ně v diskuzi níže.