středa 6. dubna 2011

JAX-WS enterprise application client důvěřující všem serverovým certifikátům

Nedávno jsem vytvořil webovou službu využívající SSL a k ní enterprise aplikačního klienta pro server glassfish za použití JAX-WS. Bylo třeba aby tato dvojice byla spustitelná i na jiném počítači. Tedy klient musel akceptovat i jiné, v době vývoje neznámé, serverové certifikáty. Jedním z možných řešení je vytvořit klienta tak, aby automaticky důvěřoval všem serverovým certifikátům ať obsahují cokoli. Upozorňuji že toto řešení v žádném případě není vhodné pro produkční prostředí.
Aby klient důvěřoval všem certifikátům je třeba vytvořit následující třídu:
1: import javax.net.ssl.X509TrustManager; 
2: public class TrustEverythingTrustManager implements X509TrustManager { 
3:   public java.security.cert.X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { 
4:    return null; 
5:   } 
6:   public void checkClientTrusted(java.security.cert.X509Certificate[] certs, String authType) { } 
7:   public void checkServerTrusted(java.security.cert.X509Certificate[] certs, String authType) { } 
8:  } 

Navíc WSDL, jehož kopie je i lokálně na straně klienta, obsahuje následující adresu: <soap:address location="https://localhost:8181/services/testPort"/>. Pokud server vrátí certifikát jehož CN bude jiné než localhost, což s největší pravděpodobností bude, nastane následující vyjímka:
 java.lang.reflect.InvocationTargetException 
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) 
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) 
   at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) 
   at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) 
   at org.glassfish.appclient.client.acc.AppClientContainer.launch(AppClientContainer.java:424) 
   at org.glassfish.appclient.client.AppClientFacade.main(AppClientFacade.java:134) 
 Caused by: com.sun.xml.ws.client.ClientTransportException: HTTP transport error: java.io.IOException: HTTPS hostname wrong: should be <localhost> 
   at com.sun.xml.ws.transport.http.client.HttpClientTransport.getOutput(HttpClientTransport.java:135) 
   at com.sun.xml.ws.transport.http.client.HttpTransportPipe.process(HttpTransportPipe.java:163) 
   at com.sun.xml.ws.transport.http.client.HttpTransportPipe.processRequest(HttpTransportPipe.java:95) 
   at com.sun.xml.ws.transport.DeferredTransportPipe.processRequest(DeferredTransportPipe.java:105) 
   at com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber.__doRun(Fiber.java:629) 
   at com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber._doRun(Fiber.java:588) 
   at com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber.doRun(Fiber.java:573) 
   at com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber.runSync(Fiber.java:470) 
   at com.sun.xml.ws.api.pipe.helper.AbstractTubeImpl.process(AbstractTubeImpl.java:112) 
   at com.sun.enterprise.security.webservices.ClientSecurityPipe.processSecureRequest(ClientSecurityPipe.java:192) 
   at com.sun.enterprise.security.webservices.ClientSecurityPipe.process(ClientSecurityPipe.java:180) 
   at com.sun.xml.ws.api.pipe.helper.PipeAdapter.processRequest(PipeAdapter.java:115) 
   at com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber.__doRun(Fiber.java:629) 
   at com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber._doRun(Fiber.java:588) 
   at com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber.doRun(Fiber.java:573) 
   at com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber.runSync(Fiber.java:470) 
   at com.sun.xml.ws.client.Stub.process(Stub.java:319) 
   at com.sun.xml.ws.client.sei.SEIStub.doProcess(SEIStub.java:157) 
   at com.sun.xml.ws.client.sei.SyncMethodHandler.invoke(SyncMethodHandler.java:109) 
   at com.sun.xml.ws.client.sei.SyncMethodHandler.invoke(SyncMethodHandler.java:89) 
   at com.sun.xml.ws.client.sei.SEIStub.invoke(SEIStub.java:140) 
   at $Proxy46.testOperation(Unknown Source) 
   at testwsappclient.Main.main(Main.java:62) 
   ... 6 more 
 Caused by: java.io.IOException: HTTPS hostname wrong: should be <localhost> 
   at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.checkURLSpoofing(HttpsClient.java:524) 
   at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.afterConnect(HttpsClient.java:448) 
   at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:166) 
   at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream(HttpURLConnection.java:1014) 
   at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getOutputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:230) 
   at com.sun.xml.ws.transport.http.client.HttpClientTransport.getOutput(HttpClientTransport.java:123) 
   ... 28 more 

Pro tento případ potřebujeme vytvořit další třídu:
1: import javax.net.ssl.HostnameVerifier; 
2: import javax.net.ssl.SSLSession; 
3: public class VerifyEverythingHostnameVerifier implements HostnameVerifier { 
4:  public boolean verify(String string, SSLSession sslSession) { 
5:   return true; 
6:  } 
7: } 

A nyní obě třídy využijeme v kódu klienta:
1: public class Main { 
2:  @WebServiceRef(wsdlLocation = "META-INF/test.wsdl") 
3:  private static TestService service; 
4:  public static void main(String[] args) { 
5:   Main main = new Main(); 
6:   TestPortType port = service.getTestPort(); 
7:   ((BindingProvider) port).getRequestContext().put(BindingProvider.USERNAME_PROPERTY, "user"); 
8:   ((BindingProvider) port).getRequestContext().put(BindingProvider.PASSWORD_PROPERTY, "password"); 
9:   HostnameVerifier hostNameVerifier = new VerifyEverythingHostnameVerifier(); 
10:   ((BindingProvider) port).getRequestContext().put("com.sun.xml.ws.transport.https.client.hostname.verifier", hostNameVerifier); 
11:   SSLContext sslContext; 
12:   try { 
13:    TrustManager[] trustManager = new TrustManager[]{new TrustEverythingTrustManager()}; 
14:    sslContext = SSLContext.getInstance("SSL"); 
15:    sslContext.init(null, trustManager, new java.security.SecureRandom()); 
16:    HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory(sslContext.getSocketFactory()); 
17:   } catch (NoSuchAlgorithmException ex) { 
18:    Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
19:   } catch (KeyManagementException ex) { 
20:    Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
21:   } 
22:   ObjectFactory of = new ObjectFactory(); 
23:   TestOperationRequest req = of.createTestOperationRequest(); 
24:   req.setFirstName("Fist"); 
25:   req.setLastName("Last"); 
26:   try { 
27:    String back = port.testOperation(req); 
28:    System.out.println(back); 
29:   } catch (TestOperationFault ex) { 
30:    Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
31:   } 
32:  } 
33: } 

Obdobný problém u REST služby je řešen zde.