pátek 30. března 2012

GlassFish V3 admin console se načítá příliš dlouho

Pokud máte nainstalovaný GlassFish V3 za proxy a chcete se přihlásit do administrátorské konzole, nejspíš musíte čekat na úvodní obrazovku dosti dlouhou dobu. V logu je pak výpis podobný tomuto:
 admin console: initSessionAttributes() 
 Cannot refresh Catalog : Connection timed out 
Tohoto neduhu se lze zbavit následujícím postupem:

1) Do souboru %GLASSFISH_HOME/glassfish/domains/domain1/domain.xml přidejte následující jvm-option:
 <jvm-options>-Dcom.sun.enterprise.tools.admingui.NO_NETWORK=true</jvm-options> 

2) Odstraňte (raději si ho někam zálohujte) update tool jar z umístění %GLASSFISH_HOME/glassfish/modules/console-updatecenter-plugin.jar

3) Pokud máte čistou instalaci, můžete si dovolit odstranit složky %GLASSFISH_HOME/glassfish/domains/domain1/osgi-cache a %GLASSFISH_HOME/glassfish/domains/domain1/generated. Postup mi fungoval i bez tohoto bodu.

4) %GLASSFISH_HOME/bin/asadmin [re]start-domain

čtvrtek 8. března 2012

EJB jar včetně závislostí

Potřeboval jsem vytvořit EJB jar v němž měly být obsaženy také všechny závislosti. V mém případě MyBatis a Spring Framework. Pro buildování používám maven. Do výsledného jaru samozřejmě nelze zabalit přímo další jary, je třeba je nejprv rozbalit. To vyřešil mavenovský plugin maven-dependency-plugin přidaný do pom.xml. Zajímavá je v tomto místě především jeho část execution:
 <execution> 
  <id>unpack-dependencies</id> 
  <phase>process-classes</phase> 
  <goals> 
   <goal>unpack-dependencies</goal> 
  </goals> 
  <configuration> 
   <!--Definuji co se ma rozbalit do vysledneho jaru--> 
   <includeGroupIds>org.springframework,org.mybatis</includeGroupIds> 
   <outputDirectory>${project.build.directory}/classes</outputDirectory> 
  </configuration> 
 </execution> 
Aby byly přibalené závislosti také v classpath, vypadala definice pluginu maven-ejb-plugin následovně:
 <plugin> 
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
  <artifactId>maven-ejb-plugin</artifactId> 
  <version>2.3</version> 
  <configuration> 
   <archive> 
    <manifest> 
     <addClasspath>true</addClasspath> 
    </manifest> 
   </archive> 
   <ejbVersion>3.1</ejbVersion> 
  </configuration> 
 </plugin> 
Výsledkem celého snažení ovšem byla nicneříkající chyba:
Caused by: org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionStoreException: Line 9 in XML document from URL [file:.../META-INF/applicationContext.xml] is invalid; nested exception is org.xml.sax.SAXParseException: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'beans'.
Naštěstí jsem narazil na blogspot, který tento problém řeší následovně: "stačí" ze všech použitých springových jarů vybrat soubory META-INF/spring.handlers a META-INF/spring.schemas a sloučit je pouze do dvou. Tyto dva dát do adresáře META-INF a celé to zabalit do jaru. Výsledný jar, pak umístit do lib aplikačního serveru. V případě použití novější verze springu může být třeba tyto soubory doeditovat.