středa 29. října 2014

SSH tunel skrz http(s) proxy

Popis situace:
PC - pracovní stanice
HTTP Proxy - Proxy server umožňující připojení do internetu. Umožňuje pouze připojování na vzdálené porty 80 a 443 pouze prostřednictvím protokolu HTTP na vybrané webové stránky.
ssh server- počítač umístění v internetu s veřejnou IP adresou na němž je nainstalovaný SSH server.

Cílem je umožnit pracovní stanici připojit se do internetu i způsobem, který proxy neumožňuje (na proxy nepovolené protokoly, webové stránky,...).

Nutné podmínky docílení kýženého stavu:
 • pravidla proxy musí umožňovat přístup na IP adresu či DNS ssh serveru (zde prodejna.biz).
 • ssh server na počítači prodejna.biz musí být možné nainstalovat na portu, který je povolen na HTTP proxy (v tomto případě 80 nebo 443).
K připojení k ssh serveru přes HTTP proxy budeme potřebovat nainstalovat aplikaci corkscrew. Předpokládejme následující:
 • na ssh serveru máme vytvořen účet sshaccount.
 • HTTP proxy běží na httpproxy.cz a portu 8080
 • K HTTP proxy je třeba autentizace, která je uložená v souboru auth
 • SSH server je dostupný na portu 443
 • Na pracovní stanici neběží nic na portu 8080
Obsahem souboru auth je pouze login a heslo oddělené dvojtečkou.
Následující příkaz spustí na lokálním počítači server SOCKS5 na portu 8080 (parametr -D):
ssh -ND 8080 sshaccount@prodejna.biz -o "ProxyCommand corkscrew httpproxy.cz 8080 prodejna.biz 443 auth"

V prohlížeči je pak třeba nastavit proxy takto:

Od této chvíle budou všechny požadavky směrovány SSH tunelem skrz HTTP Proxy na prodejna.biz.
Aby nebylo nutné psát takto dlouhý příkaz můžeme do souboru ~/.ssh/config umístit následující dva řádky:
Host prodejna.biz
ProxyCommand corkscrew httpproxy.cz 8080 prodejna.biz 443 ~/auth

a následně použít zjednodušený příkaz:
ssh -ND 8080 sshaccount@prodejna.biz

Nebo si jednoduše namapovat vzdálený disk k lokálnímu adresáři:
sshfs sshaccount@prodejna.biz: ~/remote
kde adresář ~/remote musí před voláním příkazu již existovat.

pondělí 3. března 2014

Ovlivnění generovaného WADL

Při buildování REST aplikací, s využitím implementace Jersey, se automaticky generuje i WADL. Tento je možné částečně doplňovat. Nyní ukáži postup přidávání dokumentačních elementů do generovaného WADL.

1) Vytvořím soubor application-doc.xml, tento soubor obsahuje stručný popis aplikace. Příklad:

 <applicationDocs targetNamespace="http://wadl.dev.java.net/2009/02"> 
   <doc title="Post Code" xml:lang="en">Title and high level description</doc> 
 </applicationDocs>

2) Vytvořím soubor application-grammars.xml obsahující umístění vlastních XML schemat. Příklad:
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
 <grammars xmlns="http://wadl.dev.java.net/2009/02"  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xi="http://www.w3.org/1999/XML/xinclude"> 
  <include href="../xsd/schema.xsd" /> 
 </grammars> 

3) Vytvořím potomka třídy WadlGeneratorConfig, v kterém budou uvedeny oba XML soubory vytvořené v předchozích krocích. Navíc je přidán soubor resourcedoc.xml, který bude vygenerován.

 package biz.prodejna.rest 
 import com.sun.jersey.api.wadl.config.WadlGeneratorConfig; 
 import com.sun.jersey.api.wadl.config.WadlGeneratorDescription; 
 import com.sun.jersey.server.wadl.generators.WadlGeneratorApplicationDoc; 
 import com.sun.jersey.server.wadl.generators.WadlGeneratorGrammarsSupport; 
 import com.sun.jersey.server.wadl.generators.resourcedoc.WadlGeneratorResourceDocSupport; 
 import java.util.List; 
 public class MyWadlGeneratorConfig extends WadlGeneratorConfig { 
  @Override 
  public List<WadlGeneratorDescription> configure() { 
   return generator( WadlGeneratorApplicationDoc.class ) 
   .prop( "applicationDocsStream", "application-doc.xml" ) 
   .generator( WadlGeneratorGrammarsSupport.class ) 
   .prop( "grammarsStream", "application-grammars.xml" ) 
   .generator( WadlGeneratorResourceDocSupport.class ) 
   .prop( "resourceDocStream", "resourcedoc.xml" ) 
   .descriptions(); 
  } 
 } 

4) Třídu vytvořenou v předchozím kroku uvedu jako inicializační parametr JerseyServletu ve web.xml

 <servlet> 
   <servlet-name>JerseyServlet</servlet-name> 
   <servlet-class> 
    com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer 
   </servlet-class> 
   <init-param> 
    <param-name>com.sun.jersey.api.json.POJOMappingFeature</param-name> 
    <param-value>true</param-value> 
   </init-param> 
   <init-param> 
    <param-name>com.sun.jersey.config.property.WadlGeneratorConfig</param-name> 
    <param-value>biz.prodejna.rest.MyWadlGeneratorConfig</param-value> 
   </init-param> 
   <load-on-startup>1</load-on-startup> 
 </servlet> 

5) Aby byl vygenerován soubor resourcedoc.xml je třeba do pom.xml přidat maven javadoc plugin s docletem com.sun.jersey.wadl.resourcedoc.ResourceDoclet.

 <plugin> 
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
  <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId> 
  <version>2.9.1</version> 
  <executions> 
    <execution> 
      <goals> 
        <goal>javadoc</goal> 
      </goals> 
      <phase>compile</phase> 
    </execution> 
  </executions> 
  <configuration> 
    <encoding>UTF-8</encoding> 
    <verbose>false</verbose> 
    <show>public</show> 
    <subpackages>biz.prodejna.rest</subpackages> 
    <doclet>com.sun.jersey.wadl.resourcedoc.ResourceDoclet</doclet> 
    <docletPath>${path.separator}${project.build.outputDirectory}</docletPath> 
    <docletArtifacts> 
      <docletArtifact> 
      <groupId>com.sun.jersey.contribs</groupId> 
      <artifactId>wadl-resourcedoc-doclet</artifactId> 
      <version>${jersey-release-version}</version> 
    </docletArtifact> 
    <docletArtifact> 
      <groupId>com.sun.jersey</groupId> 
      <artifactId>jersey-server</artifactId> 
      <version>${jersey-release-version}</version> 
    </docletArtifact> 
    <docletArtifact> 
      <groupId>xerces</groupId> 
      <artifactId>xercesImpl</artifactId> 
      <version>2.6.1</version> 
    </docletArtifact> 
    </docletArtifacts> 
    <!-- the following option is required as a work around for 
    version 2.5 of the javadoc plugin which will be used 
    by a maven version > 2.0.9 --> 
    <useStandardDocletOptions>false</useStandardDocletOptions> 
    <additionalparam>-output ${project.build.outputDirectory}/resourcedoc.xml</additionalparam> 
   </configuration> 
 </plugin> 

6) Aby se generovaly doc elementy i k jednotlivým parametrům je do pom.xml třeba přidat závislost

 <dependency> 
  <groupId>javax.ws.rs</groupId> 
  <artifactId>javax.ws.rs-api</artifactId> 
  <version>2.0</version> 
 </dependency> 

Nyní by celé řešení mělo být funkční. Pokud přijdete na to jak v elementech parametrů generovat atribut required můžete mi o tom dát vědět do diskuze níže. Nebo máte jiný způsob jak co nepřesněji definovat REST API? I o tom se rád dočtu.

úterý 4. února 2014

IptabLes a IptabLex

Možná se Vám v procesech objevili dva (třeba i v několika kopiích), které nadměrně zatěžují procesor a jmenují se jak je uvedeno v nadpisu. Možná máte i velký upload (TCP Retransmission) na převážně Čínské IP adresy. Pravděpodobně také máte spuštěný nějaký servletový kontejner.
Problém může nastat pokud na svém počítači hostujete aplikaci využívající Struts 2 verze 2.3.15 nebo starší.
Následující kroky se mi osvědčili při odstranění uvedeného malware:
 1.  Undeploy aplikací využívající uvedenou verzi Struts 2.
 2.  v /boot odstranit všechny soubory .IptabLe* a IpabLe*
 3. v /etc/rc* odstrnit všechny soubory S55IptabLe*
 4. Zkontrolujte jestli nemáte nevítaného hosta: cat /etc/passwd|grep '/bin/bash'
 5. Rebuild a deploy aplikací s nejnovější verzí Struts 2
A takovéto requesty (u mě z adresy 60.190.218.252) onen problém způsobují:

POST /videos.action HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive
redirect:${%23res%3d%23context.get('com.opensymphony.xwork2.dispatcher.HttpServletResponse'),%23res.setCharacterEncoding(%22UTF-8%22),%23a%3d(new%20java.lang.ProcessBuilder(new%20java.lang.String[]{%22killall%22%2C%22%2Fboot%2F.IptabLes%22})).start(),%23b%3d%23a.getInputStream(),%23c%3dnew%20java.io.InputStreamReader(%23b),%23d%3dnew%20java.io.BufferedReader(%23c),%23e%3dnew%20char[20000],%23d.read(%23e),%23res.getWriter().println(%23e),%23res.getWriter().flush(),%23res.getWriter().close()}